Anna

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Anna La Canal de Navarrés GUSTAVO MOLINA MARÍN
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,712 2,678 2,639 2,638 2,628 2,615 2,627 2,583
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 53.28€ 52.10€ 72.77€ 74.37€ 77.83€ 84.43€ 87.99€ 90.23€
Rànquing import de la taxa 28,00 42,00 31,00 36,00 21,00 22,00 23,00 15,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
Tones de Residus 944.80 902.80 987.44 918.42 960.04 955.55 990.959 971.592
Rànquing en la producció de residus per habitant 38 29 27 28 27 27 25
Kg de residus per habitant 348.38 337.12 374.17 348.15 363.93 365.41 377.22 376.15
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -23.06 -5.88 -13.77 2.74 -7.96 -1.29 8.90
Kg de residus per habitant respecte al COR -25.08 -37.64 -12.41 -35.62 -20.25 -6.05 -2.65 -1.03

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 38,780 28,877 38,291 39,733 41,844 33,350 28,940
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 68 84 72 72 73 80 88 88
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14.30 10.78 14.51 15.06 15.86 12.75 11.02 11.43
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1.87 -3.21 -0.23 -0.30 -0.64 -2.07 -7.47 -3.07
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -7.24 -7.58 -7.88 -8.40 -9.53 -5.06 -6.32 -6.25

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 16,819 26,243 26643.80 34689.60 31642.00 42513.09
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 87 52 62 43 63 35
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.37 9.95 10.14 13.27 12.04 16.46
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.44 6.37 -0.45 -0.95 0.80 -1.08 4.13
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.89 -2.07 -0.95 -1.42 -3.02 0.97

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 25,518 30726 27171.40 30857.00 30857.00 43316,25
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 66 32 69 64 53 38
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9.67 12 10 11.800 11.75 16.77
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -4.13 9.67 0.30 -0.45 -2.73 -1.52 5.16
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 -2.82 -11.94 -8.71 8.55 -9.57 -9.93 -5.48