Anna

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Anna La Canal de Navarrés Jose Carlos Oltra Guerola
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.712 2.678 2.639 2.638
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
NETEGES ROS SL Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 53,28€ 52,10€ 72,77€ 74,37€
Rànquing import de la taxa 28 42 31 31

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 944,80 902,80 987,44 933,12
Rànquing en la producció de residus per habitant 36 38 29 30
Kg de residus per habitant 348,38 337,12 374,17 353,72
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -27,55 -23,06 -5,88 -13,99
Kg de residus per habitant respecte al COR -25,08 -37,64 -12,41 -36,18

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 38.780 28.877 38.291 39.733
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 68 84 72 72
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14,30 10,78 14,51 15,06
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1,87 -3,21 -0,23 -0,30
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -4,32 -7,95 -4,59 -4,56

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 16.819 26.243
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 87 52
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,37 9,95
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,44 6,37 -0,45
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,89 -2,07

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 25.518 30726
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 66 32
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9,67 12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -4,13 9,67 0,30
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 -2,82 -11,94 -8,71