Finançament i pressuposts

Econòmica i pressupostària

Informe econòmic-financer 2017. Informe econòmic-financer 2017. 4 abril, 2017

Informe d’intervenció general econòmic-financer, sobre les previsions d’ingressos i despeses del pressupost per a l’exercici 2017.

0.5 MiB

Bases d’execució del pressupost 2017. Bases d’execució del pressupost 2017. 4 abril, 2017

Bases d’execució del pressupost 2017: inclou el pressupost i les modificacions, la gestió econòmica, la liquidació dels pressuposts, el control i la fiscalització.

0.7 MiB

Informe de la liquidació del pressupost 2016. Informe de la liquidació del pressupost 2016. 4 abril, 2017

Informe-proposta de la gerència del Consorci de Residus sobre la liquidació del pressupost 2016.

0.5 MiB

Pressupost 2017. Pressupost 2017. 4 abril, 2017

Pressupost de l’any 2017, amb dades referents a tots els municipis.

0.2 MiB

Informe de la liquidació del pressupost 2016. Informe de la liquidació del pressupost 2016. 4 abril, 2017

Informe d’intervenció general sobre la liquidació del pressupost 2016 del Consorci de Residus.

2.1 MiB

Informe sobre incidències en la recaptació de rebuts al municipi d’Ontinyent. Informe sobre incidències en la recaptació de rebuts al municipi d’Ontinyent. 4 abril, 2017

Informe d’intervenció general sobre les incidències en la recaptació dels rebuts del Consorci de Residus corresponents a la Taxa de Residus, en el municipi d’Ontinyent.

0.5 MiB
1 2