Contractes

Econòmica i pressupostària

Edicte estudi de viabilitat econòmica-financera contracte de concessió de serveis de recollida d'oli usat doméstica bop nº 39 26022020 Edicte estudi de viabilitat econòmica-financera contracte de concessió de serveis de recollida d'oli usat doméstica bop nº 39 26022020 26 febrer, 2020

Edicte del Consorci de Residus Pla Zona V5 sobre estudi de viabilitat economicofinancera relatiu a la concessió del servei de recollida i gestió d'oli de cuina usat en l'àmbit territorial de l'àrea de gestió de residus V5.

0.3 MiB
1 2 3 4