Política de privacitat i de protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, d’ara en endavant RGPD, el CONSORCI DE RESIDUS V5 posa de manifest la present política de privacitat i de protecció de dades en relació a les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels usuaris i usuàries:

Identitat i dades de contacte del responsable del tractament

CONSORCI DE RESIDUS V5
CIF: P4600110C
Adreça: C/ Botigues, 21 46800 Xàtiva
Telèfon: 96 227 00 36
Correu electrònic: info@consorciresidus.org

Àmbit d’aplicació

La present política resultarà d’aplicació a les següents persones:

– Persones que visiten la web www.consorciresidus.org.
– Persones que es comuniquen de manera voluntària amb el Consorci de Residus V5, a través del formulari de contacte de la web o mitjançant un correu electrònic.

Finalitats del tractament i base legal

– En cas d’enviament d’una consulta d’informació general a través del formulari de contacte o mitjançant correu electrònic, la finalitat de la recollida i tractament de les dades per part del Consorci de Residus té com a única finalitat la resposta a les consultes plantejades. En cap cas aquestes dades s’incorporaran amb cap fitxer amb la intenció de dur a terme un tractament de les dades o incorporar-les a cap base de dades amb la finalitat de realitzar comunicacions comercials, més enllà de les derivades de la pròpia consulta.

La base legal per al tractament d’aquestes dades és la resposta a les consultes realitzades voluntàriament per l’usuari/ària.

– En relació a les cookies que el Consorci de Residus utilitza en la seua pàgina web, i que s’emmagatzemen en els dispositius de l’usuari/ària amb acceptació prèvia, tota la informació es troba a publicada a la Política de Cookies.

Conservació de les dades

– Les dades derivades de l’enviament d’una consulta general, en no incorporar-se a cap fitxer, es conservaran només mentre dure la relació derivada de la pròpia consulta.

Exercici de drets

En qualsevol moment els usuaris i usuàries poden exercir els drets de rectificació de dades inexactes, de supressió o dret a l’oblit, d’oposició al seu tractament per motius relacionats amb la seua situació particular, així com de limitació del mateix o de portabilitat de les dades, en les condicions previstes en el RGPD.

Els drets es poden exercir mitjançant els següents canals:

– Comunicació escrita dirigida al CONSORCI DE RESIDUS V5, Carlos Sarthou, 4, entresòl A i B, 46800 Xàtiva.
– Correu electrònic a info@consorciresidus.org, especificant en l’assumpte del missatge “Sol·licitud drets RGPD”.
– A través del formulari de contacte de la web, especificant en el cos del missatge “Sol·licitud drets RGPD”.

Així mateix, recordem que en tot moment l’usuari/ària té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control corresponent.

Data de publicació

La present política de privacitat i de protecció de dades s’ha publicat el 25 de juny de 2018.