Reglaments i acords

Jurídiques i documentals

Anunci d'aprovació inicial de l'ordenança de la taxa de 2018 Anunci d'aprovació inicial de l'ordenança de la taxa de 2018 17 novembre, 2017

Edicte del Consorci de Residus Pla Zonal V5 sobre aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans 2018.

0.3 MiB

Edicte Subvencions Edicte Subvencions 22 setembre, 2017

Edicte del Consorci de Residus – V5 sobre l'aprovació definitiva de l’ordenança general de subvencions.

0.3 MiB

Edicte Ordenança reguladora de l’ús i funcionament dels Ecoparcs. Edicte Ordenança reguladora de l’ús i funcionament dels Ecoparcs. 22 setembre, 2017

Edicte del Consorci de Residus – V5 sobre aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l’ús i funcionament dels ecoparcs gestionats pel COR.

0.3 MiB