Sol∙licitud d’accés a informació pública

Dret d’accés a la informació

  Sol·licitant (Obligatori)

  DNI/NIE (Obligatori)

  Informació precisa a què vol tindre accés (Obligatori)

  Motius de la sol∙licitud (Obligatori)

  Adreça electrònica de contacte (postal, si prefereix aquesta via de comunicació) (Obligatori)


  Accepte la política de privacitat d'aquest lloc web. (Obligatori)

  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen les condicions del servei i la política de privacitat de Google

  La sol∙licitud d’accés a informació pública podrà ser denegada, de manera total o parcial, per qualsevol dels motius expressats en el Capítol III de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. En aquest cas, es faria mitjançant resolució raonada. En tot cas, l’esmentat Capítol III de la Llei aplega la totalitat de les condicions que regeixen la gestió de les sol∙licituds d’accés a informació pública per part del Consorci de Residus.