Bicorp

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bicorp La Canal de Navarrés JOSEFINA GARCÍA PÉREZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
533 527 526 524 533 529 527 524
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 33.34€ 45.74€ 55.59€ 58.42€ 61.23€ 80.90€ 86.47€ 94.86€
Rànquing import de la taxa 84,00 64,00 84,00 77,00 73,00 33,00 27,00 15,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 198.49 189.74 196.19 182.43 194.71 253.69 278.624 270.635
Rànquing en la producció de residus per habitant 28 31 06 23 06 05 05
Kg de residus per habitant 372.39 360.03 372.98 348.15 371.59 479.56 528.70 516.48
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -0.14 -7.07 -13.77 10.40 106.19 150.19 149.23
Kg de residus per habitant respecte al COR -1.07 -14.73 -13.60 -35.62 -12.59 108.10 148.83 139.30

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 2,191 4,260 3,800 3,908 5,016 8,962 9,200 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 88 89 90 90 89 62 46 31
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 4.11 8.08 7.22 7.46 9.57 16.94 17.46 19.85
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -8.32 -5.91 -7.51 -7.90 -6.93 2.12 -1.03 5.35
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 28.85 29.03 31.97 32.88 36.96 -0.87 0.12 2.17

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3,352 5,175 5240.00 6982.30 6401.00 5523.39
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 87 53 65 44 61 73
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.37 9.88 9.83 13.20 12.15 10.54
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.44 6.37 -0.52 -1.05 0.73 -0.98 -1.79
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.89 -2.14 -1.05 -1.49 -2.92 -4.94

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 5,086 6069 5344.80 6136.40 6242.00 5006.45
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 66 33 71 70 51 80
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9.67 12 10 11.602 11.84 9.55
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -4.13 9.67 0.23 -0.55 -2.83 -1.42 -2.05
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 -2.82 -11.94 -8.78 8.45 -9.77 -9.83 -12.70