Bicorp

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bicorp La Canal de Navarrés Josefina García Pérez
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
533 527 526 524
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
NETEGES ROS SL Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 33,34€ 45,74€ 55,59€ 58,42€
Rànquing import de la taxa 84 64 84 84

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 198,49 189,74 196,19 185,35
Rànquing en la producció de residus per habitant 28 28 31 33
Kg de residus per habitant 372,39 360,03 372,98 353,72
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -3,54 -0,14 -7,07 -13,99
Kg de residus per habitant respecte al COR -1,07 -14,73 -13,60 -36,18

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 2.191 4.260 3.800 3.908
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 88 89 90 90
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 4,11 8,08 7,22 7,46
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -8,32 -5,91 -7,51 -7,90
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -14,51 -10,65 -11,87 -12,16

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3.352 5.175
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 87 53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,37 9,88
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,44 6,37 -0,52
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,89 -2,14

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 5.086 6069
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 66 33
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9,67 12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -4,13 9,67 0,23
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 -2,82 -11,94 -8,78