Bolbaite

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bolbaite La Canal de Navarrés Carolina Mas Monteagudo
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.389 1.369 1.362 1.347
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
NETEGES ROS SL Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 59,29€ 73,95€ 91,99€ 85,68€
Rànquing import de la taxa 19 01 02 02

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 533,22 508,88 512,18 476,46
Rànquing en la producció de residus per habitant 24 22 26 35
Kg de residus per habitant 383,89 371,72 376,05 353,72
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 7,96 11,54 -4,00 -13,99
Kg de residus per habitant respecte al COR 10,43 -3,04 -10,53 -36,18

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 27.224 27.379 27.240 27.650
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 42 50 47 48
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19,60 20,00 20,00 20,53
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 7,17 6,00 5,26 5,17
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 0,98 1,26 0,90 0,91

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 8.680 14.199
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 92 39
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,37 10,54
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,44 6,37 0,14
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,89 -1,48

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 12.991 11.361 14329
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 43 34 84 45
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9,35 8,34 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 5,22 8,34 -0,71
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -6,25 -2,82 -13,27 -9,72