Bolbaite

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bolbaite La Canal de Navarrés CAROLINA MAS MONTAGUDO
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,389 1,369 1,362 1,347 1,356 1,324 1,336 1,338
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 59.29€ 73.95€ 91.99€ 85.68€ 89.98€ 86.59€ 87.76€ 94.86€
Rànquing import de la taxa 19,00 1,00 2,00 7,00 4,00 15,00 24,00 15,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 533.22 508.88 512.18 468.96 495.36 425.37 426.535 418.228
Rànquing en la producció de residus per habitant 22 26 56 25 56 70 58
Kg de residus per habitant 383.89 371.72 376.05 348.15 367.75 321.27 319.26 312.58
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 11.54 -4.00 -13.77 6.57 -52.10 -59.25 -54.67
Kg de residus per habitant respecte al COR 10.43 -3.04 -10.53 -35.62 -16.43 -50.19 -60.61 -64.60

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 27,224 27,379 27,240 27,650 28,428 21,987 18,400 ——
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 42 50 47 48 51 65 71 64
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19.60 20.00 20.00 20.53 21.10 16.61 13.77 15.25
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 7.17 6.00 5.26 5.17 4.60 1.78 -4.71 0.75
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -14.51 -10.65 -11.87 -12.16 -10.99 -1.20 -3.57 -2.43

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 8,680 14,199 16837.50 15458.40 16020.00 14002.37
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 92 39 37 68 66 77
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.37 10.54 12.42 11.68 11.99 10.47
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.44 6.37 0.14 1.45 -0.80 -1.14 -1.86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.89 -1.48 1.45 -3.01 -3.07 -5.02

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 12,991 11,361 14329 15355.80 11783.60 15623.00 12691.88
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 43 34 84 45 47 89 55 83
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9.35 8.34 11 11 8.901 11.69 9.49
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 5.22 8.34 -0.71 0.65 -1.63 -1.57 -2.12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -6.25 -2.82 -13.27 -9.72 9.65 -12.47 -9.98 -12.77