Chella

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Chella La Canal de Navarrés Jose Enrique Talón Seguí
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.604 2.530 2.513 2.469
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 56,59€ 62,04€ 73,43€ 73,62€
Rànquing import de la taxa 22 07 30 30

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 956,05 913,55 942,40 873,34
Rànquing en la producció de residus per habitant 31 27 27 31
Kg de residus per habitant 367,14 361,08 375,01 353,72
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -8,79 0,91 -5,04 -13,99
Kg de residus per habitant respecte al COR -6,32 -13,68 -11,57 -36,18

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 36.787 36.917 36.893 37.655
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 69 73 71 71
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14,13 14,59 14,68 15,25
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1,70 0,60 -0,06 -0,11
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -4,50 -4,14 -4,42 -4,37

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 16.016 24.839
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 87 51
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,37 10,06
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,44 6,37 -0,34
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,89 -1,96

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 24.300 29104
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 66 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9,67 12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -4,13 9,67 0,44
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 -2,82 -11,94 -8,57