Chella

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Chella La Canal de Navarrés MARIA VICENTA TALÓN TALÓN
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,604 2,530 2,513 2,469 2,435 2,472 2,437 2.434
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 56.59€ 62.04€ 73.43€ 73.62€ 76.55€ 84.43€ 88.23€ 94.86€
Rànquing import de la taxa 22,00 7,00 30,00 38,00 25,00 22,00 22,00 15,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 956.05 913.55 942.40 859.59 889.54 901.12 934.524 919.625
Rànquing en la producció de residus per habitant 27 27 29 30 29 23 20
Kg de residus per habitant 367.14 361.08 375.01 348.15 360.28 364.53 383.47 377.82
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 0.91 -5.04 -13.77 -0.90 -8.84 4.96 10.57
Kg de residus per habitant respecte al COR -6.32 -13.68 -11.57 -35.62 -23.90 -6.93 3.61 0.65

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 36,787 36,917 36,893 37,655 39,572 30,868 25,140 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 69 73 71 71 71 81 90 89
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14.13 14.59 14.68 15.25 16.03 12.49 10.32 11.32
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1.70 0.60 -0.06 -0.11 -0.47 -2.33 -8.17 -3.17
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 20.70 18.28 18.83 16.23 17.59 -5.32 -7.02 -6.36

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 16,016 24,839 24936.90 32385.50 29911.00 25541.74
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 87 51 62 45 60 76
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.37 10.06 10.24 13.10 12.27 10.49
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.44 6.37 -0.34 -0.95 0.63 -0.85 -1.83
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.89 -1.96 -0.95 -1.59 -2.79 -4.99

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 24,300 29104 25430.70 29169.60 29170.00 23151.27
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 66 31 69 63 50 82
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9.67 12 10 11.801 11.97 9.51
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -4.13 9.67 0.44 -0.45 -2.73 -1.30 -2.10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 -2.82 -11.94 -8.57 8.55 -9.57 -9.71 -12.74