Cofrents

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Cofrents La Vall d’Aiora – Cofrents Slavador Honrubia Mora
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.097 1.114 1.104 1.125
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Jalance
Planta de destí dels residus
Alacant – Fontcalent (Pla Zonal 9, Area de gestió A4)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 55,84€ 60,73€ 79,05€ 70,68€
Rànquing import de la taxa 23 15 13 13

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 377,00 366,65 385,17 352,93
Rànquing en la producció de residus per habitant 37 48 40 84
Kg de residus per habitant 343,66 329,13 348,88 313,72
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -17,52 -24,62 -28,17 -32,80
Kg de residus per habitant respecte al COR -29,80 -45,63 -37,70 -76,18

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 25.535 25.773 26.970 27.284
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 29 36 32 35
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 23,28 23,14 24,43 24,25
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 5,86 5,06 5,94 5,52
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 4,65 4,40 5,33 4,63

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 6.314 9.611 14.182
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  36 35 64 29
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 5,76 8,71 12,61
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -3,56 8,71 -0,00
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -0,25 -2,75 -1,56 0,59

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 14.302 9.552 12709
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 34 34 74 34
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 13,04 8,65 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -3,69 8,65 3,53
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -2,57 -2,82 -12,96 -9,06