Enguera

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Enguera La Canal de Navarrés Óscar Martínez Poquet
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
5.083 5.027 4.926 4.800
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
NETEGES ROS SL Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 63,66€ 50,55€ 71,81€ 72,05€
Rànquing import de la taxa 15 48 35 35

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 2.059,32 1.894,18 1.933,62 1.915,24
Rànquing en la producció de residus per habitant 17 21 22 19
Kg de residus per habitant 405,14 376,80 392,53 399,01
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 43,96 23,05 15,48 31,30
Kg de residus per habitant respecte al COR 31,68 2,04 5,95 9,11

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 75.368 75.423 75.295 77.345
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 64 70 68 68
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14,83 15,00 15,29 16,11
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -2,59 -3,07 -3,20 0,75
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -3,80 -3,73 -3,81 -3,51

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 33.849 51.355
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -9,32 6,87 0,30
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,32

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 42.136 41.575 51823
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 45 34 81 37
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,29 8,44 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -8,44 8,44 -0,55
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -7,31 -2,82 -13,17 -9,56