Enguera

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Enguera La Canal de Navarrés Mª MATILDE MARÍN PALOP
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
5,083 5,027 4,926 4,800 4,752 4,777 4,779 4,770
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 63.66€ 50.55€ 71.81€ 72.05€ 67.45€ 78.22€ 78.08€ 79.99€
Rànquing import de la taxa 15,00 48,00 35,00 43,00 74,00 41,00 50,00 58,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 2,059.32 1,894.18 1,933.62 1,885.07 1,698.86 1,838.05 1,755.177 1,621.974
Rànquing en la producció de residus per habitant 21 22 21 33 21 29 28
Kg de residus per habitant 405.14 376.80 392.53 392.72 353.93 384.77 367.27 340.04
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 23.05 15.48 30.80 -7.26 11.40 -11.24 -27.22
Kg de residus per habitant respecte al COR 31.68 2.04 5.95 8.95 -30.25 13.31 -12.60 -37.14

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 75,368 75,423 75,295 77,345 85,347 80,177 81,180 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 64 70 68 68 63 63 50 44
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14.83 15.00 15.29 16.11 17.78 16.78 16.99 17.14
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -2.59 -3.07 -3.20 0.75 1.28 1.96 -1.50 2.64
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -10.77 6.53 7.44 7.48 17.51 -1.03 -0.35 -0.54

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 33,849 51,355 60000.00 59875.20 73526.00 62603.03
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 32 37 61 46 48
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.87 10.70 12.63 12.53 14.29 13.12
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -9.32 6.87 0.30 1.45 0.06 1.17 0.80
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.39 -1.32 1.45 -2.16 -0.77 -2.36

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 42,136 41,575 51823 54720.00 90285.30 68888 ((38950 Kg recollida selectiva. 29938 Kg recollida porta a porta) 58545.50
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 45 34 81 37 47 35 63 51
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8.29 8.44 11 11 18.900 11.10 12.27
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -8.44 8.44 -0.55 0.65 -1.63 -2.17 0.67
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -7.31 -2.82 -13.17 -9.56 9.65 -2.47 -10.58 -9.98