Jarafuel

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Jarafuel La Vall d’Aiora – Cofrents Fernando García Martínez
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
808 785 785 776
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Jalance
Planta de destí dels residus
Alacant – Fontcalent (Pla Zonal 9, Area de gestió A4)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 33,14€ 39,52€ 56,38€ 54,93€
Rànquing import de la taxa 85 86 83 83

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 323,87 314,97 330,83 303,13
Rànquing en la producció de residus per habitant 20 16 16 21
Kg de residus per habitant 400,83 401,24 421,43 390,63
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 39,65 47,49 44,38 44,11
Kg de residus per habitant respecte al COR 27,37 26,47 34,85 0,73

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 17.593 17.561 17.580 17.974
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 34 37 36 38
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 21,77 22,37 22,39 23,16
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 4,36 4,29 3,91 4,43
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 3,15 3,64 3,30 3,54

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 6.464 8.220 11.669
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  28 35 61 26
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 8,00 10,47 15,04
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -1,32 10,47 2,43
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 1,99 -2,75 0,21 3,02

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 19.200 7.927 10818
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 25 34 65 28
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 23,76 10,10 14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 7,03 10,10 6,17
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 8,16 -2,82 -11,51 -6,42