Navarrés

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Navarrés La Canal de Navarrés Estela Darocas Marín
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
3.104 3.056 3.031 2.975
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
NETEGES ROS SL Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 55,75€ 53,77€ 74,82€ 75,31€
Rànquing import de la taxa 24 37 25 25

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.102,99 1.053,80 1.130,53 1.052,32
Rànquing en la producció de residus per habitant 34 36 30 34
Kg de residus per habitant 355,34 344,83 372,99 353,72
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -5,84 -8,92 -4,06 -13,99
Kg de residus per habitant respecte al COR -18,12 -29,93 -13,59 -36,18

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 16.319 43.269 43.358 44.408
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 86 77 73 75
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 5,26 14,16 14,30 14,93
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -12,16 -3,92 -4,18 -0,43
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -13,37 -4,58 -4,79 -4,69

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 19.317 29.989
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 87 49
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,37 10,08
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -9,32 6,37 -0,32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,89 -1,94

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 29.309 35134
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 66 29
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9,67 12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -16,73 9,67 0,46
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 -2,82 -11,94 -8,55