President del COR

La consideració dels residus com un problema social i ambiental és un fenomen relativament recent, accentuat en els darrers temps. La societat ha anat prenent consciència que un augment desproporcionat de generació de deixalles i la seua gestió inadequada són potencials amenaces, que poden tenir incidència directa en el sòl, l’aigua i l’aire, a més d’un impacte negatiu en el paisatge i en la salut. La seua gestió, per tant, s’ha convertit en un repte de primera magnitud.

La finalitat principal d’institucions com el Consorci per a la Gestió de Residus V5 – COR que presidisc és contribuir a la realització d’una gestió sostenible, fonamentada en el consens social i polític de les seues decisions, en la reducció i en l’eficiència de la recollida selectiva. Cal destacar que el nostre és un medi rural. Més del 80% dels 93 municipis que conformen el COR entre les cinc comarques que gestiona tenen menys de 5.000 habitants. Alhora gestiona els residus de la zona més turística de la Comunitat Valenciana.

En les nostres cinc comarques, el principal repte a curt termini és decidir quin model de gestió de residus volem i com el posem en funcionament mitjançant infraestructures sostenibles, sense impactes ambientals ni socials. Un model que atenga a la nostra realitat geogràfica diversa. Amb criteris de proximitat i posant el focus en la recollida selectiva i en la reducció en origen. En això estem.

President del consorci de residus.
vicent-muoz-jord-la-font-de-la-figuera-min

Vicent Muñoz i Jordá

Vicent Muñoz i Jordà és alcalde de la Font de la Figuera des de juny de 2015. És mestre d’audició i llenguatge de la Generalitat Valenciana i diplomat en logopèdia. Ocupa la vicepresidència 2na del Consorci V5 des de finals de 2015.