President del COR

La consideració dels residus com un problema social i ambiental és un fenomen relativament recent, accentuat en els darrers temps. La societat ha anat prenent consciència que un augment desproporcionat de generació de deixalles i la seua gestió inadequada són potencials amenaces, que poden tenir incidència directa en el sòl, l’aigua i l’aire, a més d’un impacte negatiu en el paisatge i en la salut. La seua gestió, per tant, s’ha convertit en un repte de primera magnitud.

La finalitat principal d’institucions com el Consorci per a la Gestió de Residus V5 – COR que presidisc és contribuir a la realització d’una gestió sostenible, fonamentada en el consens social i polític de les seues decisions, en la reducció i en l’eficiència de la recollida selectiva. Cal destacar que el nostre és un medi rural. Més del 80% dels 93 municipis que conformen el COR entre les cinc comarques que gestiona tenen menys de 5.000 habitants. Alhora gestiona els residus de la zona més turística de la Comunitat Valenciana.

En les nostres cinc comarques, el principal repte a curt termini és decidir quin model de gestió de residus volem i com el posem en funcionament mitjançant infraestructures sostenibles, sense impactes ambientals ni socials. Un model que atenga a la nostra realitat geogràfica diversa. Amb criteris de proximitat i posant el focus en la recollida selectiva i en la reducció en origen. En això estem.

ROGER CERDÀ BOLUDA
President del consorci de residus.
President del COR

ROGER CERDÀ BOLUDA

Roger Cerdà és alcalde de Xàtiva des de 2015. Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de València, ocupa la presidència del Consorci per a la Gestió de Residus V5 – COR des del mateix any.

El president és un òrgan unipersonal del Consorci, nomenat pels membres de l’Assemblea General en virtut de l’article 7.3 dels Estatuts. Presideix l’Assemblea General, la Comissió de Govern i el Consell de Participació Social.