Què és el COR?

El Consorci de Residus V5 – COR és un dels 13 consorcis de la Comunitat Valenciana. Des del 1 de juny de 2012, gestiona la transferència, tractament, valorització i eliminació dels residus de 93 municipis de les comarques de la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora.
En conjunt el COR gestiona 135.000 tones anuals de Residus Sòlids Urbans i dóna servei a més de 350.000 ciutadans, amb un pressupost que voreja els 14 milions d’euros. El Consorci l’integren la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i els municipis que en formen part.

Objectius

  • Contribuir a la realització d’una gestió sostenible dels residus fonamentada en la reducció i la priorització de la recollida selectiva i la valorització, inspirada en criteris de proximitat i optimitzant la gestió pública.
  • Aconseguir el màxim consens social i polític en les seues decisions.
  • Fomentar la informació, sensibilització i conscienciació social en matèria de residus.
  • Implicar la ciutadania en la gestió dels residus, entesa com a afer col·lectiu, a través d’accions que impulsen la participació ciutadana.

Reptes de futur

  • L’any 2020, complir amb la normativa europea. Abans de 2020 la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a preparació per a la reutilització i reciclatge de les fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, matèria orgànica i altres fraccions reciclables haurà d’assolir, en conjunt, com a mínim el 50% en pes.
  • Generar confiança: més transparència, participació ciutadana.
  • Posar en marxa la xarxa consorciada d’ecoparcs premiant els ciutadans responsables.
  • Començar construir infraestructures pròpies, amb el mínim impacte ambiental i social.