Taula d’equivalències

Oferim la taula d’equivalències en el sistema de punts de El meu compte ambiental. El programa registrarà la tipologia i quantia dels residus aportats pels usuaris, que mitjançant els punts podran repercutir posteriorment en una reducció en el pagament de la taxa del COR.

PTS/KG
Piles de botó, no botó i bateries domèstiques que es puguen extreure: de joguets, electrònica...150
Altres contaminants: pintura líquida en el seu envàs, olis de cuina, radiografies, tòners i cartutxos de tinta i
pel·lícules fotogràfiques.
100
Altres residus perillosos: bateries d’automoció, olis de motor, envasos contaminants, envasos fitosanitaris, llums no
led, tubs fluorescents, aerosols, filtres d’automoció, draps contaminats o líquids en el seu
envàs; àcids, plaguicides, pesticides, dissolvents, detergents, lleixiu, clor, amoníac, líquids de
revelat i altres productes fotoquímics.
80
Residus de campanyes solidàries: taps, roba usada, joguets, ulleres...50
Visita a l'Ecoparc com actitud mediambientalment responsable45
Electrodomèstics menuts i electrònica: monitors, pantalles CRT, televisors, radiadors d’oli, ordinadors, pantalles led, menuts aparells
elèctrics i electrònics, components informàtics, cables i carregadors, llums led, i telèfons mòbil
amb bateria.
20
Grans electrodomèstics i aparells d'aire condicionat: neveres, llavadores, llavaplats...10
Pneumàtics fora d'ús2
Pneumàtics diàmetre exterior > 80 cm1
Restes1
Envasos de tot tipus: e paper, cartró, plàstics, vidre, mescles...

Paper-cartró
0,5
Runes, ceràmica, pises i fustes0,2