Residu al teu lloc

Als municipis de les cinc comarques del Consorci la recollida selectiva s’organitza en els tres contenidors tradicionals, blau, verd i groc, si no s’ha establert cap sistema de recollida selectiva de la matèria orgànica. La resta de residus domèstics es dipositen a la fracció resta no selectiva, a la xarxa d’ecoparcs o als contenidors de residus especials.

CONTENIDOR BLAU

A la fracció de paper i cartró dipositem folis, papers, cartes i sobres. Periòdics, revistes i caixes de cartró, com ara caixes d’ous, de cereals, de galetes, de sabates, etc. Cal evitar espirals, clips i grapes.

CONTENIDOR VERD

A la fracció del vidre dipositem ampolles de vidre: de refrescos, sucs, vins, licors, etc. Pots i flascons de vidre, de conserves, melmelades o perfums. En cap cas els taps, les bombetes ni fluorescents.

CONTENIDOR GROC

A la fracció d’envàs lleuger dipositem ampolles, pots, caixes, safates i terrines de plàstic. Embolcalls de plàstic, llandes i pots, safates d’alumini. Brics, bosses de plàstic i taps metàl·lics.

RESTA NO SELECTIVA

A la fracció de resta no selectiva dipositem matèria orgànica domèstica i residus que no es poden llençar als contenidors de recollida selectiva. Residus que necessiten un tractament particular es porten a l’ecoparc.

ECOPARC

Portem a l’ecoparc més proper o a l’ecomòbil residus sòlids urbans que poden ser valoritzats i reciclats, i els especials, que no tenen cabuda als contenidors de recollida tradicionals.

RESIDUS ESPECIALS

Els contenidors de medicaments i els seus envasos es troben a l’interior de les farmàcies. Els contenidors de piles a les botigues d’electrònica, de fotografia i aparells elèctrics, centres comercials…

MATÈRIA ORGÀNICA DOMÈSTICA

Terra de plantes, mistos, tap de suro i restes de menjar.

Residus

Una taula orientativa de residus per saber on dipositar cadascun, quin procés es segueix en cada cas i en què acaba transformat. Es poden consultar un per un o organitzats per fraccions.