Quesa

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Quesa La Canal de Navarrés Carina Primo Valiente
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
690 680 673 662
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
NETEGES ROS SL Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 42,64€ 45,38€ 60,69€ 59,34€
Rànquing import de la taxa 57 69 71 71

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 259,05 247,60 253,59 234,16
Rànquing en la producció de residus per habitant 27 25 25 36
Kg de residus per habitant 375,43 364,12 376,81 353,72
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -0,50 3,94 -3,24 -13,99
Kg de residus per habitant respecte al COR 1,97 -10,64 -9,77 -36,18

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 4.177 4.627 4.630 4.652
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 84 90 91 91
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 6,05 6,80 6,88 7,03
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -6,38 -7,19 -7,86 -8,33
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -12,57 -11,93 -12,22 -12,59

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 7.168 4.967 6.671
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  27 35 67 50
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 10,39 7,38 10,08
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 9,95 7,38 -0,32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 4,38 -2,75 -2,88 -1,94

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 12.000 8.368 7814
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 30 34 28 30
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 17,39 12,43 12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 13,26 12,43 0,45
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 1,79 -2,82 -9,18 -8,56