Quesa

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Quesa La Canal de Navarrés CARINA PRIMO VALIENTE
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
690 680 673 662 663 663 669 647
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 42.64€ 45.38€ 60.69€ 59.34€ 62.59€ 82.35€ 88.63€ 94.86€
Rànquing import de la taxa 57,00 69,00 71,00 73,00 69,00 31,00 18,00 15,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 259.05 247.60 253.59 230.47 244.76 310.60 333.131 330.059
Rànquing en la producció de residus per habitant 25 25 07 24 07 07 02
Kg de residus per habitant 375.43 364.12 376.81 348.14 369.73 468.48 497.95 510.14
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 3.94 -3.24 -13.78 8.54 95.11 119.45 142.89
Kg de residus per habitant respecte al COR 1.97 -10.64 -9.77 -35.63 -14.45 97.02 118.09 132.96

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 4,177 4,627 4,630 4,652 4,304 7,187 7,700 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 84 90 91 91 91 90 87 86
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 6.05 6.80 6.88 7.03 6.50 10.84 11.51 11.90
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -6.38 -7.19 -7.86 -8.33 -10.00 -3.98 -2.29 -2.60
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -5.54 -18.74 -6.64 -6.97 -8.80 -6.97 -5.83 -5.78

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 7,168 4,967 6,671 6620.00 0.00 8022.00 7011.66
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  27 35 67 50 65 92 65 69
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 10.39 7.38 10.08 9.98 0.00 11.99 10.84
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 9.95 7.38 -0.32 -1.05 s/d -1.14 -1.49
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 4.38 -2.75 -2.88 -1.94 -1.05 -14.69 -3.07 -4.65

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 12,000 8,368 7814 6884.80 7823.00 6355.44
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 30 34 28 30 67 s/d 56 77
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 17.39 12.43 12 10 S/D 11.69 9.82
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 13.26 12.43 0.45 -0.35 S/D -1.57 -1.78
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 1.79 -2.82 -9.18 -8.56 8.65 S/D -9.98 -12.43