Teresa de Cofrents

Transparencia / Datos en tu población / Teresa de Cofrents
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Teresa de Cofrents La Vall d’Aiora – Cofrents Francisco Cebrián Gómez
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
675 651 631 650
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Ayora
Planta de destí dels residus
Alacant – Fontcalent (Pla Zonal 9, Area de gestió A4)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 40,40€ 42,18€ 59,68€ 60,56€
Rànquing import de la taxa 64 81 73 73

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 288,40 280,48 294,60 269,94
Rànquing en la producció de residus per habitant 11 12 10 15
Kg de residus per habitant 427,26 430,84 466,88 415,29
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 66,08 77,10 89,82 68,77
Kg de residus per habitant respecte al COR 53,80 56,08 80,30 25,39

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 12.354 12.280 12.302 12.494
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 49 55 51 56
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18,30 18,86 19,50 19,22
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 0,88 0,79 1,01 0,49
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0,32 0,13 0,40 -0,40

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4.708 5.695 6.706
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  33 35 62 43
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,97 9,03 10,32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -2,34 9,03 -2,29
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 0,97 -2,75 -1,24 -1,70

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 12.800 7.021 5546
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 28 34 30 85
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 18,96 11,13 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 2,23 11,13 0,76
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 3,36 -2,82 -10,48 -11,83