Ador

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Ador La Safor Juan Mascarell Sabater
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.374 1.437 1.400 1.393
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 47,18€ 49,38€ 70,52€ 74,39€
Rànquing import de la taxa 48 54 43 43

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 504,78 506,30 534,34 537,76
Rànquing en la producció de residus per habitant 30 31 24 23
Kg de residus per habitant 367,38 352,33 381,67 386,04
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -55,83 -73,05 -62,18 -62,22
Kg de residus per habitant respecte al COR -6,08 -22,43 -4,91 -3,86

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 22.785 22.613 22.127 22.773
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 55 67 64 67
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16,58 15,74 15,80 16,35
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1,71 -2,88 -3,43 -3,19
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2,04 -3,00 -3,29 -3,27

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 19.060 20.260 20.940
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  24 35 24 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 13,87 14,47 15,03
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 3,15 2,64 1,05
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 7,86 -2,75 4,21 3,01

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 56.860 57.160 57820
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 18 34 23 24
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 41,38 40,83 42
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 12,10 3,82 8,79
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 25,78 -2,82 19,22 21,15