Piles

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Piles La Safor Salvador Vicent Guillem Barber
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.740 2.757 2.712 2.688
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 32,49€ 38,79€ 52,47€ 55,29€
Rànquing import de la taxa 87 88 87 87

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.286,38 1.237,94 1.282,04 1.298,55
Rànquing en la producció de residus per habitant 07 09 09 09
Kg de residus per habitant 469,48 449,02 472,73 483,09
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 46,28 23,64 28,87 34,83
Kg de residus per habitant respecte al COR 96,02 74,26 86,15 93,19

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 1.083 64.639 66.653 69.456
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 92 34 30 29
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 0,40 23,45 24,58 25,84
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -14,48 4,83 5,34 6,30
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -18,23 4,71 5,48 6,22

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 59.940 64.780 65.440
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  11 35 12 13
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 21,88 23,89 24,35
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 11,16 23,89 10,37
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 15,87 -2,75 13,62 12,33

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 147.000 166.020 167660
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10 34 11 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 53,65 61,22 62
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 24,37 61,22 29,65
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 38,05 -2,82 39,61 42,01