Piles

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Piles La Safor Salvador Vicent Guillem Barber
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
2.740 2.757 2.712
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 32,49€ 38,79€ 52,47€
Rànquing import de la taxa 87 88 87

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 1.286,38 1.237,94 1.282,04
Rànquing en la producció de residus per habitant 07 09 09
Kg de residus per habitant 469,48 449,02 472,73
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 46,28 23,64 28,87
Kg de residus per habitant respecte al COR 96,02 74,26 86,15

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 1.083 64.639 66.653
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 92 34 30
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 0,40 23,45 24,58
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -14,48 4,83 5,34
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -18,23 4,71 5,48

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 59.940 64.780
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  11 35 12
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 21,88 23,89
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 11,16 23,89
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 15,87 -2,75 13,62

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 147.000 166.020
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10 34 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 53,65 61,22
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 24,37 61,22
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 38,05 -2,82 39,61