Agullent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Agullent La Vall d’Albaida PAU MUÑOZ GONZALEZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,402 2,395 2,387 2,413 2,410 2,388 2,369 2,361
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 35.91€ 45.87€ 58.22€ 59.82€ 61.63€ 66.23€ 69.73€ 72.83€
Rànquing import de la taxa 76,00 63,00 76,00 72,00 71,00 73,00 68,00 73,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 722.96 798.76 779.17 759.16 791.89 765.15 803.150 744.820
Rànquing en la producció de residus per habitant 45 60 57 46 57 41 70
Kg de residus per habitant 300.98 333.51 326.42 314.61 328.18 320.41 339.02 315.47
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 23.97 7.34 -2.99 10.28 -5.81 16.02
Kg de residus per habitant respecte al COR -72.48 -41.25 -60.16 -69.16 -56.00 -51.05 -40.84 -61.71

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 47,842 47,925 47,088 47,957 48,532 46,737 37,300
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 38 49 49 51 56 42 55 73
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19.92 20.01 19.73 19.87 20.11 19.57 15.75 14.35
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -2.46 -2.71 -3.04 -3.38 -3.82 -0.68 -2.92 -4.70
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1.29 1.27 0.63 0.25 -0.45 1.76 -1.59 -3.33

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 17,301 25,132 17,320 21717.00 25064.00 21253.00 24646.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 25 27 89 76 73 88 78
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.22 10.53 7.18 9.01 10.50 8.97 10.44
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 6.99 3.14 -3.82 -3.17 -2.98 -4.85 -8.16
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.47 0.27 -4.84 -3.17 -4.19 -6.09 -6.09 -5.05

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 18,623 24,894 20811 26543.00 27700.80 25074.00 23346.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 24 31 84 64 71 67 74
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.78 10.43 9 11 11.601 10.58 9.89
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.78 2.41 -2.25 -0.80 -2.26 -23.08 -2.86
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.95 -11.18 -11.74 -0.80 -9.77 -11.09 -12.36