Agullent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Agullent La Vall d’Albaida No consociat
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.402 2.395 2.387 2.413
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 35,91€ 45,87€ 58,22€ 59,82€
Rànquing import de la taxa 76 63 76 76

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 722,96 798,76 779,17 771,31
Rànquing en la producció de residus per habitant 78 45 60 75
Kg de residus per habitant 300,98 333,51 326,42 319,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -4,50 23,97 7,34 -3,03
Kg de residus per habitant respecte al COR -72,48 -41,25 -60,16 -70,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 47.842 47.925 47.088 47.957
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 38 49 49 51
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19,92 20,01 19,73 19,87
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -2,46 -2,71 -3,04 -3,38
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1,29 1,27 0,63 0,25

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 17.301 25.132 17.320
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 25 27 89
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,22 10,53 7,18
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 6,99 3,14 -3,82
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,47 0,27 -4,84

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 18.623 24.894 20811
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 24 31 84
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,78 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,78 2,41 -2,25
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,95 -11,18 -11,74