Bèlgida

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bèlgida La Vall d’Albaida Diego Ibáñez Estarelles
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
683 689 690
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 41,78€ 49,12€ 66,26€
Rànquing import de la taxa 61 55 52

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 212,60 208,15 221,85
Rànquing en la producció de residus per habitant 57 80 68
Kg de residus per habitant 311,27 302,10 321,52
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 5,79 -7,44 2,44
Kg de residus per habitant respecte al COR -62,19 -72,66 -65,06

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 17.291 17.320 17.332
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 24 29 28
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 25,32 25,14 25,12
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 2,94 2,41 2,35
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 6,69 6,40 6,02

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4.919 7.265
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 32 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,14 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,14 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,39 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 5.295 7.196
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 30 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,69 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,69 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,86 -11,18