Bèlgida

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bèlgida La Vall d’Albaida Diego Ibáñez Estarelles
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
683 689 690 672
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 41,78€ 49,12€ 66,26€ 64,51€
Rànquing import de la taxa 61 55 52 52

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 212,60 208,15 221,85 215,78
Rànquing en la producció de residus per habitant 57 80 68 57
Kg de residus per habitant 311,27 302,10 321,52 321,10
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 5,79 -7,44 2,44 -1,58
Kg de residus per habitant respecte al COR -62,19 -72,66 -65,06 -68,80

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 17.291 17.320 17.332 17.740
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 24 29 28 27
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 25,32 25,14 25,12 26,40
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 2,94 2,41 2,35 3,15
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 6,69 6,40 6,02 6,78

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4.919 7.265 5.006
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 32 27 64
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,14 10,53 7,45
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,14 10,53 -3,55
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,39 0,27 -4,57

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 5.295 7.196 6016
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 30 31 60
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,69 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,69 10,43 -1,92
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,86 -11,18 -11,41