Alcúdia de Crespins

Transparencia / Datos en tu población / Alcudia de Crespins
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Alcudia de Crespins La Costera Jose Vicnete Garrigos Gallego
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
5.282 5.181 5.108 5.188
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Canals
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 65,27€ 56,71€ 71,03€ 74,58€
Rànquing import de la taxa 12 27 41 41

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.618,22 1.610,04 1.615,76 1.630,91
Rànquing en la producció de residus per habitant 65 67 73 82
Kg de residus per habitant 306,37 310,76 316,32 314,36
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -49,10 -45,94 -39,70 -47,71
Kg de residus per habitant respecte al COR -67,10 -64,00 -70,26 -75,54

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 98.467 97.872 98.570 101.932
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 46 54 52 54
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18,64 18,89 19,30 19,65
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4,67 3,01 3,68 3,30
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 0,02 0,16 0,20 0,03

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 35.100 53.253
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 44
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,26
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 0,87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,76

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 26.694 43.203 53738
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 54 34 79 51
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 5,05 8,46 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -2,60 8,46 0,38
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -10,55 -2,82 -13,15 -10,00