Torrella

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Torrella La Costera JOSE VICENTE SEGARRA TEROL
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
156 154 145 148 146 145 135 134
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 59.70€ 59.33€ 85.91€ 74.39€ 75.10€ 81.48€ 77.65€ 83.68€
Rànquing import de la taxa 18,00 18,00 8,00 34,00 33,00 32,00 52,00 49,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 48.37 54.00 62.03 46.56 47.08 46.46 41.278 39.749
Rànquing en la producció de residus per habitant 32 15 64 56 64 80 08
Kg de residus per habitant 310.06 350.65 427.77 314.59 318.13 320.41 305.76 296.63
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -6.05 71.76 -41.83 -32.62 -36.23 -56.56 -57.79
Kg de residus per habitant respecte al COR -63.40 -24.11 41.19 -69.18 -66.05 -51.05 -74.10 -80.54

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 1,062 1,472 1,329 1,383 1,377 1,665 1,400 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 82 86 88 89 90 87 89 85
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 6.81 9.56 9.17 9.34 9.30 11.48 10.37 11.94
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -16.50 -6.32 -6.46 -7.01 -7.91 -3.14 -3.62 -1.81
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -11.82 -9.18 -9.93 -10.28 -11.26 -6.33 -6.97 -5.74

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 996 1,512 1850.00 1839.60 3137.00 1768.45
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 47 37 55 24 46
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.87 10.21 12.67 12.69 23.24 13.20
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.13 6.87 0.82 1.73 1.24 11.11 1.54
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.39 -1.81 1.73 -2.00 8.17 -2.29

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 2,279 1,276 1525 1687.20 1914.00 1161.00 1653.83
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 33 34 71 53 47 47 83 49
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 14.61 8.80 10 11 13.312 8.60 12.34
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 6.96 8.80 0.33 1.00 -2.73 -1.82 1.27
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -0.99 -2.82 -12.81 -10.05 1.00 -8.06 -13.08 -9.91