Torrella

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Torrella La Costera Francisco Moreno Gayá
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
156 154 145 148
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 59,70€ 59,33€ 85,91€ 74,39€
Rànquing import de la taxa 18 18 08 08

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 48,37 54,00 62,03 47,31
Rànquing en la producció de residus per habitant 58 32 15 62
Kg de residus per habitant 310,06 350,65 427,77 319,66
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -45,40 -6,05 71,76 -42,41
Kg de residus per habitant respecte al COR -63,40 -24,11 41,19 -70,24

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 1.062 1.472 1.329 1.383
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 82 86 88 89
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 6,81 9,56 9,17 9,34
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -16,50 -6,32 -6,46 -7,01
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -11,82 -9,18 -9,93 -10,28

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 996 1.512
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 47
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,21
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 0,82
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,81

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 2.279 1.276 1525
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 33 34 71 53
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 14,61 8,80 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 6,96 8,80 0,33
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -0,99 -2,82 -12,81 -10,05