Alfauir

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Alfauir La Safor Marcos Gracia Tudela
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
458 451 448
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 39,19€ 49,56€ 60,94€
Rànquing import de la taxa 69 52 68

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 121,02 124,88 130,62
Rànquing en la producció de residus per habitant 91 91 86
Kg de residus per habitant 264,24 276,90 291,56
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -158,97 -148,48 -152,29
Kg de residus per habitant respecte al COR -109,22 -97,87 -95,02

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 10.805 11.073 11.089
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 27 30 29
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 23,59 24,55 24,75
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 8,72 5,94 5,52
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 4,97 5,82 5,65

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 11.620 11.960
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  07 35 09
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 25,37 26,70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 14,65 26,70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 19,36 -2,75 16,43

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 26.560 26.400
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 08 34 14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 57,99 58,93
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 28,71 58,93
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 42,39 -2,82 37,32