Miramar

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Miramar La Safor Asensio Llorca Berto
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.620 2.609 2.608 2.599
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 33,35€ 41,36€ 56,89€ 58,62€
Rànquing import de la taxa 83 82 81 81

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.770,24 1.755,04 1.808,08 1.793,73
Rànquing en la producció de residus per habitant 02 02 02 02
Kg de residus per habitant 675,66 672,69 693,28 690,16
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 252,46 247,31 249,43 241,90
Kg de residus per habitant respecte al COR 302,20 297,93 306,70 300,26

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 120.951 137.068 142.048 143.368
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 08 02 02 02
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 46,16 52,54 54,47 55,16
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 31,29 33,92 35,23 35,62
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 27,54 33,80 35,37 35,54

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 92.960 92.760 102.240
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  02 35 04 03
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 35,48 35,57 39,34
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 24,76 35,57 25,36
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 29,47 -2,75 25,31 27,32

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 204.000 315.300 320100
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 04 34 03 02
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 77,86 120,90 123
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 48,58 120,90 90,44
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 62,26 -2,82 99,29 102,80