Almiserà

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Almiserà La Safor Jose Juan Mascarel Camarena
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
272 273 261
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 44,49€ 53,78€ 66,84€
Rànquing import de la taxa 55 36 51

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 85,46 84,30 84,88
Rànquing en la producció de residus per habitant 54 72 64
Kg de residus per habitant 314,19 308,79 325,21
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -109,02 -116,59 -118,64
Kg de residus per habitant respecte al COR -59,27 -65,97 -61,37

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 2.485 4.755 3.990
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 78 60 67
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 9,14 17,42 15,29
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -5,74 -1,19 -3,95
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -9,49 -1,32 -3,81

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 8.070 8.820
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  04 35 05
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 29,67 33,79
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 18,95 33,79
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 23,66 -2,75 23,53

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 26.080 25.820
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 03 34 06
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 95,88 98,93
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 66,60 98,93
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 80,28 -2,82 77,32