Villalonga

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Villalonga La Safor Maria del Carmen Seguí Benavent
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
4.352 4.375 4.371 4.303
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 53,13€ 57,52€ 76,87€ 81,71€
Rànquing import de la taxa 29 25 22 22

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.421,96 1.428,66 1.459,84 1.496,46
Rànquing en la producció de residus per habitant 43 50 50 39
Kg de residus per habitant 326,74 326,55 333,98 347,77
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -96,47 -98,83 -109,87 -100,49
Kg de residus per habitant respecte al COR -46,72 -48,21 -52,60 -42,13

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 96.054 96.730 96.953 98.516
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 30 39 37 39
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 22,07 22,11 22,18 22,89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 7,20 3,50 2,95 3,35
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 3,45 3,37 3,08 3,27

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 61.380 69.460 76.120
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  23 35 21 22
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 14,10 15,89 17,69
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 3,39 15,89 3,71
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 8,10 -2,75 5,63 5,67

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 129.000 231.500 234390
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 23 34 16 17
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 29,64 52,96 54
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0,36 52,96 21,75
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 14,04 -2,82 31,35 34,11