Almoines

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Almoines La Safor Pascual Lopez Fuster
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.302 2.322 2.343 2.379
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 53,35€ 52,31€ 72,52€ 76,82€
Rànquing import de la taxa 27 41 32 32

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 717,30 724,88 730,94 746,70
Rànquing en la producció de residus per habitant 56 66 75 83
Kg de residus per habitant 311,60 312,18 311,97 313,87
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -111,61 -113,20 -131,89 -134,39
Kg de residus per habitant respecte al COR -61,86 -62,58 -74,61 -76,03

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 26.206 25.899 26.296 26.690
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 76 82 84 85
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 11,38 11,15 11,22 11,22
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -3,49 -7,46 -8,01 -8,32
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -7,24 -7,58 -7,88 -8,40

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 37.120 36.520 38.880
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  20 35 23 25
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16,13 15,59 16,34
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 5,41 15,59 2,36
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10,12 -2,75 5,32 4,32

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 111.280 110.460 111800
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 13 34 20 22
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 48,34 47,14 47
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 19,06 47,14 14,27
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 32,74 -2,82 25,53 26,63