Bellreguard

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bellreguard La Safor Alicia Boigues Moncho
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
4.623 4.582 4.550 4.549
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 34,78€ 48,00€ 60,94€ 64,21€
Rànquing import de la taxa 79 57 67 67

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.948,12 1.929,70 1.997,94 2.041,12
Rànquing en la producció de residus per habitant 15 14 13 12
Kg de residus per habitant 421,40 421,15 439,11 448,70
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -1,81 -4,23 -4,75 0,44
Kg de residus per habitant respecte al COR 47,94 46,39 52,53 58,80

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 120.520 121.208 126.699 128.631
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 21 23 20 22
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 26,07 26,45 27,85 28,28
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 11,20 7,84 8,61 8,74
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 7,45 7,72 8,75 8,66

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 100.980 104.500 110.780
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  12 35 14 12
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 21,84 22,97 24,35
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 11,13 22,97 10,37
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 15,83 -2,75 12,71 12,33

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 271.620 271.840 275920
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 07 34 13 13
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 58,75 59,75 61
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 29,47 59,75 27,94
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 43,15 -2,82 38,13 40,30