Beniarjó

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Beniarjó La Safor Juan Victor Escrivá Morant
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
1.754 1.756 1.759
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 58,03€ 58,50€ 77,29€
Rànquing import de la taxa 20 22 20

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 648,68 643,98 647,96
Rànquing en la producció de residus per habitant 29 24 33
Kg de residus per habitant 369,83 366,73 368,37
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -53,38 -58,65 -75,49
Kg de residus per habitant respecte al COR -3,63 -8,03 -18,21

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 16.425 15.796 18.466
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 77 87 86
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 9,36 9,00 10,50
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -5,51 -9,62 -8,74
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -9,26 -9,74 -8,60

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 43.120 44.020
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  08 35 10
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 24,58 25,03
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 13,87 25,03
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 18,58 -2,75 14,76

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 83.600 83.360
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 14 34 19
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 47,66 47,39
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 18,38 47,39
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 32,06 -2,82 25,78