Beniflà

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Beniflà La Safor David Ribas Gasent
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
453 453 458 455
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 35,02€ 35,60€ 48,24€ 50,73€
Rànquing import de la taxa 78 90 90 90

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 132,28 134,36 134,02 136,77
Rànquing en la producció de residus per habitant 85 85 85 89
Kg de residus per habitant 292,01 296,60 292,62 300,59
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -131,20 -128,78 -151,23 -147,67
Kg de residus per habitant respecte al COR -81,45 -78,16 -93,96 -89,31

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 7.081 13.412 13.353 13.716
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 62 17 17 18
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 15,63 29,61 29,16 30,15
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 0,76 10,99 9,92 10,61
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2,99 10,87 10,06 10,53

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 15.520 16.620 17.560
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  03 35 03 04
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 34,26 36,29 38,59
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 23,54 36,29 24,61
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 28,25 -2,75 26,03 26,57

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 32.060 31.740 32100
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 05 34 10 08
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 70,77 69,30 71
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 41,49 69,30 37,83
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 55,17 -2,82 47,69 50,19