Benirredrà

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benirredrà La Safor María Dolores Cardona Llopis
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
1.592 1.596 1.570
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 65,24€ 72,52€ 91,14€
Rànquing import de la taxa 13 02 03

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 501,16 494,36 498,38
Rànquing en la producció de residus per habitant 51 69 72
Kg de residus per habitant 314,80 309,75 317,44
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -108,41 -115,63 -126,41
Kg de residus per habitant respecte al COR -58,66 -65,01 -69,14

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 23.461 23.518 23.508
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 66 72 69
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14,74 14,74 14,97
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -0,14 -3,88 -4,26
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -3,89 -4,00 -4,13

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 26.300 26.860
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  17 35 19
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16,52 17,11
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 5,80 17,11
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10,51 -2,75 6,85

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 91.800 90.940
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 09 34 15
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 57,66 57,92
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 28,38 57,92
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 42,06 -2,82 36,31