Benirredrà

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benirredrà La Safor María Dolores Cardona Llopis
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.592 1.596 1.570 1.576
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 65,24€ 72,52€ 91,14€ 75,90€
Rànquing import de la taxa 13 02 03 03

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 501,16 494,36 498,38 474,07
Rànquing en la producció de residus per habitant 51 69 72 87
Kg de residus per habitant 314,80 309,75 317,44 300,81
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -108,41 -115,63 -126,41 -147,45
Kg de residus per habitant respecte al COR -58,66 -65,01 -69,14 -89,09

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 23.461 23.518 23.508 23.634
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 66 72 69 73
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14,74 14,74 14,97 15,00
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -0,14 -3,88 -4,26 -4,54
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -3,89 -4,00 -4,13 -4,62

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 26.300 26.860 30.020
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  17 35 19 18
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16,52 17,11 19,05
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 5,80 17,11 5,07
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10,51 -2,75 6,85 7,03

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 91.800 90.940 92060
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 09 34 15 15
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 57,66 57,92 58
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 28,38 57,92 25,69
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 42,06 -2,82 36,31 38,05