Xeresa

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Xeresa La Safor Tomas Ferrandis Moscardó
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.239 2.197 2.162 2.145
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Xeraco
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 46,59€ 47,43€ 65,17€ 66,26€
Rànquing import de la taxa 52 58 55 55

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 645,68 652,58 652,86 655,61
Rànquing en la producció de residus per habitant 89 82 83 86
Kg de residus per habitant 288,38 297,03 301,97 305,65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -134,83 -128,34 -141,88 -142,61
Kg de residus per habitant respecte al COR -85,08 -77,73 -84,61 -84,25

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 36.509 36.685 36.659 37.227
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 58 63 60 62
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16,31 16,70 16,96 17,36
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1,43 -1,91 -2,28 -2,18
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2,32 -2,04 -2,14 -2,26

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 36.160 36.760 40.040
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  19 35 20 19
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16,15 17,00 18,67
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 5,43 17,00 4,69
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10,14 -2,75 6,74 6,65

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 90.000 101.780 103000
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 19 34 21 21
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 40,20 47,08 48
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 10,91 47,08 15,30
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 24,59 -2,82 25,47 27,66