Benisuera

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benisuera La Vall d’Albaida Antoni Soler Vila
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
191 187 194 180
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 42,36€ 39,79€ 61,71€ 65,55€
Rànquing import de la taxa 58 85 66 66

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 57,17 55,45 56,26 57,92
Rànquing en la producció de residus per habitant 80 86 87 49
Kg de residus per habitant 299,32 296,50 289,99 321,78
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -6,16 -13,04 -29,09 -0,90
Kg de residus per habitant respecte al COR -74,14 -78,26 -96,59 -68,12

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 2.347 4.571 4.213 4.560
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 74 31 40 31
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 12,29 24,44 21,72 25,33
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -10,09 1,72 -1,05 2,08
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -6,34 5,71 2,62 5,71

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1.376 2.043 1.407
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 12 27 61
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,36 10,53 7,82
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,36 10,53 -3,18
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,60 0,27 -4,20

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1.481 2.023 1692
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 13 31 57
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,92 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,92 10,43 -1,47
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,10 -11,18 -10,96