Rugat

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Rugat La Vall d’Albaida Jorge Escriva García
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
179 179 158
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 33,69€ 39,44€ 53,41€
Rànquing import de la taxa 82 87 86

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 56,28 57,30 58,32
Rànquing en la producció de residus per habitant 52 60 32
Kg de residus per habitant 314,39 320,13 369,09
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 8,91 10,59 50,01
Kg de residus per habitant respecte al COR -59,07 -54,63 -17,49

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 3.203 6.831 7.076
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 51 06 05
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 17,89 38,16 44,78
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4,48 15,44 22,01
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0,73 19,43 25,69

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1.289 1.664
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 28 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,20 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,20 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,45 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1.388 1.648
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 26 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,75 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,75 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,93 -11,18