Canals

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Canals La Costera Maria Josep Castells Villalta
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
13.628 13.775 13.631 13.588
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
UTE CANALS Ròtova Canals
Planta de destí dels residus
Guadassuar (Consorci Ribera i Valldigna, Pla Zonal 5. Àrea de gestió V4)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 78,83€ 59,84€ 80,59€ 80,12€
Rànquing import de la taxa 03 17 11 11

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 4.212,54 4.212,48 4.297,24 4.275,10
Rànquing en la producció de residus per habitant 60 76 74 81
Kg de residus per habitant 309,11 305,81 315,25 314,62
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -46,35 -50,90 -40,76 -47,45
Kg de residus per habitant respecte al COR -64,35 -68,96 -71,32 -75,28

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 201.134 200.069 200.325 203.317
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 65 74 70 74
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14,76 14,52 14,70 14,96
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -8,55 -1,36 -0,93 -1,39
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -3,86 -4,21 -4,40 -4,66

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 90.480 100.520 108.520
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  34 35 68 60
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,64 7,37 7,99
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 2,51 7,37 -1,40
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 0,63 -2,75 -2,89 -4,03

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 82.670 99.320 109810
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 53 34 91 89
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 6,07 7,29 8
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,59 7,29 -1,90
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -9,54 -2,82 -14,32 -12,28