Canals

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Canals La Costera MARÍA JOSÉ CASTELLS VILLALTA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
13,628 13,775 13,631 13,588 13,587 13,516 13,257 13,187
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
UTE CANALS Ròtova Canals
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 78.83€ 59.84€ 80.59€ 80.12€ 79.61€ 89.92€ 90.35€ 97.73€
Rànquing import de la taxa 3,00 17,00 11,00 16,00 16,00 6,00 14,00 10,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 4,212.54 4,212.48 4,297.24 4,207.78 4,149.02 4,392.87 4,319.870 4,237.972
Rànquing en la producció de residus per habitant 76 74 46 76 46 56 42
Kg de residus per habitant 309.11 305.81 315.25 309.67 305.34 325.01 325.86 321.38
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -50.90 -40.76 -46.75 -45.41 -31.63 -36.47 -33.05
Kg de residus per habitant respecte al COR -64.35 -68.96 -71.32 -74.10 -78.84 -46.45 -54.01 -55.80

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 201,134 200,069 200,325 203,317 199,269 181,949 192,300 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 65 74 70 74 78 76 66 69
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14.76 14.52 14.70 14.96 14.67 13.46 14.51 14.79
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -8.55 -1.36 -0.93 -1.39 -2.54 -1.16 0.52 1.05
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 0.98 1.26 0.90 0.91 0.54 -4.35 -2.83 -2.89

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 90,480 100,520 108,520 122292.00 135870.00 148880.00 144100.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  34 35 68 60 76 77 72 68
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.64 7.37 7.99 9.00 10.05 11.23 10.93
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 2.51 7.37 -1.40 -1.77 -1.39 -0.89 -0.73
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 0.63 -2.75 -2.89 -4.03 -1.77 -4.64 -3.84 -4.56

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 82,670 99,320 109810 110062.80 289242.40 113534.00 111460.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 53 34 91 89 89 29 85 88
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 6.07 7.29 8 8 21.400 8.56 8.45
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.59 7.29 -1.90 -2.30 -6.03 -1.85 -2.62
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -9.54 -2.82 -14.32 -12.28 -2.30 0.03 -13.11 -13.80