Cerdà

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Cerdà La Costera JOSÉ LUIS GIJÓN SEGRELLES
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
361 363 341 334 331 331 345 351
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 88.22€ 71.91€ 77.66€ 87.58€ 87.37€ 77.89€ 70.52€ 81.34€
Rànquing import de la taxa 1,00 3,00 19,00 5,00 6,00 43,00 66,00 56,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 161.21 130.16 112.21 127.15 143.73 100.17 84.004 96.409
Rànquing en la producció de residus per habitant 30 57 79 16 79 92 59
Kg de residus per habitant 446.57 358.57 329.07 380.69 430.33 302.63 243.49 293.47
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 1.86 -26.94 24.27 79.58 -54.01 -118.83 -60.95
Kg de residus per habitant respecte al COR 73.10 -16.19 -57.51 -3.08 46.15 -68.83 -136.38 -83.70

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 7,900 7,628 7,793 8,204 10,761 8,276 8,880 ——
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 33 43 35 34 23 26 18 58
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 21.88 21.01 22.85 24.56 32.22 25.00 25.74 15.56
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -1.43 5.13 7.23 8.21 15.01 10.38 11.75 1.81
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 3.33 3.29 2.99 2.94 3.50 7.19 8.40 -2.12

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 2,343 3,555 4175.00 4170.60 9417.00 4519.36
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 70 34 37 57 13 60
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.87 10.64 12.61 12.60 27.30 12.88
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.13 6.87 1.25 1.73 1.16 15.17 1.22
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.39 -1.38 1.73 -2.09 12.23 -2.61

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3,894 2,953 3587 3807.60 4369.20 7327.00 4226.45
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 38 34 73 39 47 51 30 61
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10.79 8.66 11 11 13.306 21.24 12.04
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 3.13 8.66 0.76 1.00 -2.73 10.82 0.97
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -4.82 -2.82 -12.95 -9.62 1.00 -8.06 -0.44 -10.21