Cerdà

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Cerdà La Costera Jose Luis Gijón Segrelles
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
361 363 341 334
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 88,22€ 71,91€ 77,66€ 87,58€
Rànquing import de la taxa 01 03 19 19

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 161,21 130,16 112,21 129,18
Rànquing en la producció de residus per habitant 08 30 57 22
Kg de residus per habitant 446,57 358,57 329,07 386,77
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 91,10 1,86 -26,94 24,70
Kg de residus per habitant respecte al COR 73,10 -16,19 -57,51 -3,13

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 7.900 7.628 7.793 8.204
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 33 43 35 34
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 21,88 21,01 22,85 24,56
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -1,43 5,13 7,23 8,21
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 3,26 2,28 3,75 4,94

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 2.343 3.555
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 70 34
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,64
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 1,25
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,38

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3.894 2.953 3587
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 38 34 73 39
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10,79 8,66 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 3,13 8,66 0,76
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -4,82 -2,82 -12,95 -9,62