Vallés

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Vallés La Costera JOSE JAVIER SISTERNES BENAVENT
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
145 161 153 157 157 154 152 151
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor.
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 70.28€ 66.85€ 89.92€ 90.11€ 81.94€ 69.12€ 92.56€ 106.13€
Rànquing import de la taxa 8,00 4,00 4,00 2,00 9,00 63,00 9,00 1,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 56.02 57.85 62.74 61.36 50.69 36.71 52.145 63.114
Rànquing en la producció de residus per habitant 29 18 91 53 91 39 03
Kg de residus per habitant 386.34 359.32 410.08 390.83 322.88 238.39 343.06 417.98
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 2.61 54.07 34.41 -27.87 -118.25 -19.27 63.55
Kg de residus per habitant respecte al COR 12.88 -15.44 23.50 7.06 -61.30 -133.07 -36.81 40.80

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 2,418 0 0 0 0 0 8,400 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 54 S/D S/D S/D 00 93 02 52
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant S/D 0.00 0.00 0.00 0.00 55.26 15.89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -6.63 S/D S/D S/D S/D -14.62 41.27 2.15
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -1.95 S/D S/D S/D S/D -17.81 37.93 -1.79

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1,051 1,595 1962.50 1978.20 3964.00 1991.14
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 70 48 37 48 17 47
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.87 10.16 12.50 12.85 26.08 13.19
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.13 6.87 0.77 1.73 1.40 13.95 1.53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.39 -1.86 1.73 -1.84 11.01 -2.30

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1,637 1,186 1610 1789.80 2032.80 2265.00 1862.09
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 37 34 90 56 47 45 44 50
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 11.29 7.75 10 11 13.315 14.90 12.33
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 3.64 7.75 0.27 1.00 -2.73 4.48 1.26
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -4.31 -2.82 -13.86 -10.11 1.00 -8.05 -6.78 -9.92