Vallés

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Vallés La Costera Jose Javier Sisternes Benavent
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
145 161 153 157
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 70,28€ 66,85€ 89,92€ 90,11€
Rànquing import de la taxa 08 04 04 04

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 56,02 57,85 62,74 58,00
Rànquing en la producció de residus per habitant 22 29 18 25
Kg de residus per habitant 386,34 359,32 410,08 369,43
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 30,88 2,61 54,07 7,36
Kg de residus per habitant respecte al COR 12,88 -15,44 23,50 -20,47

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 2.418 0 0 0
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 54 92 93 93
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16,68 0,00 0,00
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -6,63 -15,88 -15,62 -16,35
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -1,95 -18,74 -19,10 -19,62

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1.051 1.595
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 70 48
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,16
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 0,77
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,86

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1.637 1.186 1610
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 37 34 90 56
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 11,29 7,75 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 3,64 7,75 0,27
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -4,31 -2,82 -13,86 -10,11