Portem a l’ecoparc més proper o a l’ecomòbil residus sòlids urbans que poden ser valoritzats i reciclats, i els especials, que no tenen cabuda als contenidors de recollida tradicionals.