Daimús

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Daimús La Safor Francisco Javier Planes Planes
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
3.054 3.058 3.018 3.160
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 32,57€ 42,23€ 57,81€ 60,36€
Rànquing import de la taxa 86 80 78 78

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 2.188,52 2.151,78 2.284,44 2.326,13
Rànquing en la producció de residus per habitant 01 01 01 01
Kg de residus per habitant 716,61 703,66 756,94 736,12
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 293,40 278,28 313,08 287,86
Kg de residus per habitant respecte al COR 343,15 328,89 370,36 346,22

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 12.124 138.795 138.807 142.591
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 89 04 04 04
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 3,97 45,39 45,99 45,12
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -10,90 26,78 26,76 25,58
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -14,65 26,65 26,89 25,50

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 88.000 89.800 96.560
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  05 35 07 07
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 28,81 29,75 30,56
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 18,10 29,75 16,58
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 22,81 -2,75 19,49 18,54

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 324.540 324.140 329040
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 02 34 04 04
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 106,27 107,40 104
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 76,98 107,40 71,41
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 90,67 -2,82 85,79 83,77