Enguera

a l'altura en gestió de residus

E

nguera, situada al Massís del Caroig té tots els recursos per poder gestionar, de forma sostenible, els seus residus. Al terme municipal hi ha el nucli d’Enguera, la pedania de Navalón i el Caserío de Benalí, així mateix, hi ha multitud d’habitatges que compten amb jardí o camps de conreu, molt propicis per a realitzar compostatge i aprofitar totes les restes orgàniques que generem per així obtenir un material de primera qualitat, el compost, que servirà per abonar camps agrícoles i jardins.

I és que Enguera la formen, aproximadament, 5.000 habitants, però aquest gran poble de la Canal de Navarrés és tot un exemple pel que fa a integrar accions en pro de la sostenibilitat i la gestió dels residus.

La seua ciutadania se sent, per tant, part d’aquest ‘procés del canvi‘, cosa que no haguera pogut succeir sense el suport de la corporació municipal. Perquè, en això, Enguera pot presumir amb escreix d’estar a l’altura de les circumstàncies.

Tot comença des de l’Ajuntament

E

l pla que porta a terme Enguera neix des de l’interès del seu Ajuntament en una millora de la gestió dels residus i en el transcórrer cap al compliment dels objectius 2020. El 2017 L’Ajuntament comença a treballar en un pla per millorar les estadístiques de reciclatge i posar en marxa un programa de compostatge a nivell local. Al juliol de 2018 és seleccionat mitjançant el programa EMCUJU un Tècnic en Gestió de Residus i Educació Ambiental, encarregat de controlar i materialitzar les accions de l’Ajuntament, associacions i societat.

El personal de l’ajuntament, part fonamental d’aquest procés, ens explica el canvi de paradigma que van haver de fer front, ‘cosa que no haguera pogut succeir sense la col·laboració ciutadana’. Així ho defineix el tècnic Javier Cañas.

Aquest procés de millora també compta amb la implicació del COR. Amb l’objectiu de reduir els residus i fomentar el reciclatge, s’han aconseguit dur a terme aquests 10 pilars del pla, amb expectatives altament superades com:

1 | Implantació del programa de compostatge domèstic, grans productors i comunitari realitzat conjuntament entre el COR i l’Ajuntament d’Enguera. Amb la participació de 50 famílies en domèstic, 50 a comunitari, 76 famílies en llista d’espera de nous tallers i l’IES Enguera com a gran productor.

2 | Instal·lació de nous contenidors d’envasos i millora del servei.

3 | Control exhaustiu de la pesada de totes les fraccions que genera el municipi.

4 | Recollida del cartró comercial al xicotet comerç, amb 42 comerços adherits.

Contenedores
Contenidors al costat de la Casa de la Cultura

5 | Ús de la biotrituradora de l’COR per triturar el 100% de la poda municipal i usar el material resultant per compostatge.

6 | Campanya de comunicació i coneixement dels avantatges de l’ús de l’Ecoparc, juntament amb el programa de la Generalitat Valenciana “Recicla amb els cinc sentits”.

7 | Realització de tallers i campanyes d’educació ambiental.

8 | Cartells i coordinació amb festers per a unes festes sostenibles.

9 | Estreta col·laboració i informació entre els diferents col·lectius i associacions.

10 | Ús dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament (web, Facebook, Enguera Tv) a l’hora d’informar d’aquestes accions.

Protagonistes

E

l pla de reducció de residus i foment del reciclatge es va enfocar des d’un principi (i encara treballa) per arribar a tots els públics. Aquesta és un dels axiomes que el fan especial. ‘Tots a una per un món millor‘, sembla que es tradueix de les iniciatives on totes i tots a Enguera són part.

Col·legi, la importància d’aprendre valors des de menuts: A més dels tallers d’educació ambiental oferts des del COR, les i els xiquets seran partícips en breu de #compostaescola, el projecte on aprendran en els seus centres escolars el procés d’elaboració de compost. Una cosa que permetrà la sensibilització i incorporació de noves famílies al compostatge i la reducció de residus en què també treballa l’Ajuntament.

Institut, l’aprenentatge de valors abans de fer el salt a l’edat adulta: 5 composteres de 600 litres de capacitat permeten recollir el residu orgànic de 40 esmorzars i 40 menús de dilluns a divendres, gràcies a la participació de les branques ‘Forestal‘ i ‘Cuina‘ de Formació Professional a Enguera. Per descomptat, comptant amb la supervisió del COR i l’Ajuntament, cosa que garanteix l’èxit de la iniciativa.

Famílies, tancant el cercle amb el compostatge domèstic: d’aquesta manera, Enguera aconsegueix que 50 famílies (185 persones) ja estiguen compostant, a les quals se sumen altres 76 famílies en espera. Una iniciativa que també ha despertat l’interès dels grans productors de matèria orgànica del municipi a l’hora de ser partícips (restaurants, càmpings, albergs i campaments juvenils i centres socials) amb els quals ja s’està treballant activament en la seua plena incorporació a la campanya.

Compostatge comunitari, tot un veïnat unit per una mateixa finalitat: Segur que les i els veïns del carrer los Ángeles mai han interactuat tant des que són partícips del programa de compostatge comunitari. 10 composteres de 600 litres de capacitat, (7 d’elles actives, 2 destinades a matèria seca i 1 d’emergència) han permès que 50 famílies composten comunitàriament.

Resultats destacats

Campanya de comunicació sobre el Ecomóvil:
Propiciant un augment de les visites en un 132% al mes, en comparació amb el període anterior al de la realització de la campanya, amb un total anual de 1140 visites.

Reducció de RSU (Residu barrejat)
Descens en 49.025 Kg. De RSU generat en 2018 respecte a 2017.
És destacable la tendència i les altes expectatives respecte a 2019. En tan sols un mes (gener) s’ha produït un descens de 21.347 Kg respecte a 2018.

Augment de la recollida de cartró
També és un èxit la recollida de cartró comercial, per tal de recuperar i processar gran part d’aquest residu generat en el comerç, deixant així més espai als contenidors d’ús domèstic per a la ciutadania. Aquesta acció ha motivat que en els mesos de novembre i desembre de 2018 haja augmentat un 90% la recollida de cartró respecte a 2017.

Augment de la recollida dels envasos
La tendència va ser molt positiva en la recollida d’envasos, destacat el mes de febrer de 2019, amb un augment del 107% en la recollida respecte a 2018, gràcies a la instal·lació de nous contenidors i les accions realitzades complementàries.

Celebració del Consell Comarcal del COR (la Canal de Navarrés) a Enguera i reunió comarcal del programa #compostaescola. Accions que evidencien una col·laboració molt estreta entre el COR i l’Ajuntament d’Enguera, que es veurà incrementada amb la construcció d’un Ecoparc fixe en els propers mesos.

Cap al futur

futuro
E

nguera sap que les accions empreses deuen continuar en el futur, avançant en la conscienciació i implicació ciutadana, per augmentar les taxes de recollida selectiva, sobretot de la fracció orgànica, que possibiliten una reducció molt important de la fracció de RUM (Residu Urbà Barrejat) que arribe a l’abocador, a més es pretén que la fracció orgànica recuperada siga d’alta qualitat, per al seu ús en agricultura i jardineria. Des del COR advoquem per l’educació ambiental com a clau per a la consecució d’aquests objectius i, amb Enguera així ho hem demostrat.