Estubeny

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Estubeny La Canal de Navarrés RAFAEL DURAN GONZÁLEZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
119 118 119 122 121 125 114 109
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 49.54€ 58.63€ 68.64€ 68.64€ 71.96€ 83.81€ 88.63€ 94.86€
Rànquing import de la taxa 43,00 21,00 47,00 52,00 54,00 27,00 18,00 15,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 48.95 46.87 44.61 42.47 44.20 47.87 50.142 49.507
Rànquing en la producció de residus per habitant 17 28 22 29 22 13 09
Kg de residus per habitant 411.38 397.16 374.89 348.11 362.32 382.96 439.84 454.19
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 43.41 -2.17 -13.81 1.13 9.59 61.33 86.94
Kg de residus per habitant respecte al COR 37.92 22.40 -11.69 -35.66 -21.86 11.50 59.97 77.01

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 935 2,981 3,158 3,306 4,644 3,206 2,400
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 79 27 22 24 13 23 26 57
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 7.86 25.26 26.54 27.10 38.07 25.65 21.05 15.60
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -9.56 7.19 8.05 11.74 21.57 10.83 2.57 1.10
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0.10 -0.36 14.57 -0.84 -0.07 7.84 3.71 -2.08

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 758 1,163 1183.40 1573.00 1513.00 1087.40
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 87 54 70 60 52 82
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.37 9.53 9.78 12.58 13.27 9.98
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -9.32 6.37 -0.87 -1.35 0.11 0.14 -2.35
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.89 -2.49 -1.35 -2.11 -1.79 -5.51

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1,151 1363 1195.60 1450.00 11475.00 1082.99
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 66 35 76 68 05 73
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9.67 11 10 11.604 100.66 9.94
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -16.73 9.67 -0.18 -0.95 -3.23 87.39 -1.67
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 -2.82 -11.94 -9.19 8.05 -9.77 78.98 -12.32