Estubeny

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Estubeny La Canal de Navarrés Ramon Blanquer Bono
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
119 118 119 122
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
NETEGES ROS SL Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 49,54€ 58,63€ 68,64€ 68,64€
Rànquing import de la taxa 43 21 47 47

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 48,95 46,87 44,61 43,15
Rànquing en la producció de residus per habitant 16 17 28 37
Kg de residus per habitant 411,38 397,16 374,89 353,69
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 50,19 43,41 -2,17 -14,02
Kg de residus per habitant respecte al COR 37,92 22,40 -11,69 -36,21

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 935 2.981 3.158 3.306
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 79 27 22 24
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 7,86 25,26 26,54 27,10
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -9,56 7,19 8,05 11,74
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -10,77 6,53 7,44 7,48

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 758 1.163
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 87 54
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,37 9,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -9,32 6,37 -0,87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,89 -2,49

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1.151 1363
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 66 35
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 9,67 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -16,73 9,67 -0,18
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 -2,82 -11,94 -9,19