Font d’en Carròs

Transparencia / Datos en tu población / Font d’En Carròs
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Font d’En Carròs La Safor Emili Josep Marcet Mengual
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
3.761 3.764 2.067
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 51,20€ 50,96€ 69,01€
Rànquing import de la taxa 36 46 46

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 1.242,88 1.229,70 1.249,06
Rànquing en la producció de residus per habitant 41 49 03
Kg de residus per habitant 330,47 326,70 604,29
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -92,74 -98,68 160,43
Kg de residus per habitant respecte al COR -43,00 -48,06 217,71

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 69.675 69.166 69.587
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 47 58 14
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18,53 18,38 33,67
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 3,65 -0,24 14,43
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0,10 -0,36 14,57

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 64.160 67.160
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  15 35 06
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 17,06 32,49
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 6,34 32,49
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 11,05 -2,75 22,23

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 69.000 215.260
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 29 34 05
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 18,35 104,14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -10,94 104,14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 2,74 -2,82 82,53