Gandia

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Gandia La Safor Miguel Ángel Picornell Canut
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
75.514 74.814 74.121 73.829
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
FCC Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 48,30€ 54,32€ 70,46€ 74,94€
Rànquing import de la taxa 46 33 44 44

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 31.933,94 31.781,64 32.626,22 33.173,05
Rànquing en la producció de residus per habitant 14 13 12 11
Kg de residus per habitant 422,89 424,81 440,18 449,32
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -0,32 -0,57 -3,68 1,06
Kg de residus per habitant respecte al COR 49,43 50,05 53,60 59,42

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 1.204.963 1.117.721 1.169.314 1.171.788
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 61 71 65 69
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 15,96 14,94 15,78 15,87
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1,08 -3,67 -3,46 -3,67
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2,67 -3,80 -3,32 -3,75

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 446.540 509.340 675.000
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  35 35 69 55
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 5,91 6,87 9,14
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,80 6,87 -4,84
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -0,10 -2,75 -3,39 -2,88

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1.641.860 1.578.260 788858
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 26 34 27 42
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 21,74 21,29 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -7,54 21,29 -22,04
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 6,14 -2,82 -0,32 -9,68