Genovés

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Genovés La Costera Pedro Revert Miralles
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
2.821 2.809 2.815 2.828
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 81,72€ 65,63€ 94,39€ 89,87€
Rànquing import de la taxa 02 05 01 01

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.072,62 1.083,42 1.091,10 1.033,36
Rànquing en la producció de residus per habitant 26 19 23 27
Kg de residus per habitant 380,23 385,70 387,60 365,40
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 24,76 28,99 31,59 3,33
Kg de residus per habitant respecte al COR 6,77 10,93 1,02 -24,50

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 40.414 40.241 40.151 41.395
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 67 75 75 77
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14,33 14,33 14,26 14,64
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -8,98 -1,56 -1,36 -1,71
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -4,30 -4,41 -4,84 -4,98

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 19.344 29.347
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 41
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,38
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 0,99
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,64

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 20.230 23.074 29615
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 50 34 87 47
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,17 8,20 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -0,48 8,20 0,49
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -8,43 -2,82 -13,41 -9,89