Genovés

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Genovés La Costera PERE REVERT MIRALLES
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,821 2,809 2,815 2,828 2,842 2,778 2,785 2,780
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 81.72€ 65.63€ 94.39€ 89.87€ 88.22€ 94.53€ 101.31€ 100.15€
Rànquing import de la taxa 2,00 5,00 1,00 3,00 25,00 3,00 2,00 5,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,072.62 1,083.42 1,091.10 1,017.09 954.13 1,016.67 1,001.459 980.884
Rànquing en la producció de residus per habitant 19 23 25 37 25 33 26
Kg de residus per habitant 380.23 385.70 387.60 359.65 337.39 365.97 359.59 352.84
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 28.99 31.59 3.23 -13.36 9.33 -2.73 -1.59
Kg de residus per habitant respecte al COR 6.77 10.93 1.02 -24.12 -46.79 -5.49 -20.28 -24.34

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 40,414 40,241 40,151 41,395 44,305 41,418 41,500 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 67 75 75 77 75 71 64 71
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14.33 14.33 14.26 14.64 15.67 14.91 14.90 14.77
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -8.98 -1.56 -1.36 -1.71 -1.54 0.29 0.91 1.02
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 4.65 4.40 5.33 4.63 3.86 -2.90 -2.44 -2.91

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 19,344 29,347 35350.00 35809.20 44954.00 36482.41
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 41 37 47 41 49
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.87 10.38 12.44 12.89 16.14 13.12
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.13 6.87 0.99 1.73 1.45 4.02 1.46
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 -2.75 -3.39 -1.64 1.73 -1.80 1.08 -2.36

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 20,230 23,074 29615 32239.20 36669.60 28964.00 34117.85
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 50 34 87 47 47 59 70 52
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.17 8.20 10 11 13.070 10.40 12.27
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -0.48 8.20 0.49 1.00 -2.73 -0.02 1.20
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -8.43 -2.82 -13.41 -9.89 1.00 -8.30 -11.28 -9.98