Granja de la Costera

Transparencia / Datos en tu población / Granja de la Costera
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Granja de la Costera La Costera Carlos Garrido Calabuig
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
331 333 312 297
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOSE ALBA JUAN Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 67,50€ 64,23€ 86,28€ 83,72€
Rànquing import de la taxa 10 06 07 07

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 127,95 122,16 130,87 120,15
Rànquing en la producció de residus per habitant 21 23 17 18
Kg de residus per habitant 386,56 366,86 419,45 404,55
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 31,10 10,15 63,44 42,48
Kg de residus per habitant respecte al COR 13,10 -7,91 32,87 14,65

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 1.529 3.765 3.634 3.817
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 87 81 83 82
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 4,62 11,31 11,65 12,85
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -18,69 -4,58 -3,97 -3,50
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -14,00 -7,43 -7,45 -6,77

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 2.144 3.253
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 84 31
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,95
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 1,56
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,07

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 4.034 2.707 3282
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 36 34 72 36
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 12,19 8,68 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 4,53 8,68 1,07
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -3,41 -2,82 -12,93 -9,31