Rotglà i Corberà

Transparencia / Datos en tu población / Rotglà i Corberà
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Rotglà i Corberà La Costera Amador Climent Roselló
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.144 1.123 1.108 1.114
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 63,40€ 49,84€ 63,60€ 71,61€
Rànquing import de la taxa 16 50 57 57

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 359,64 363,59 342,04 370,08
Rànquing en la producció de residus per habitant 53 54 77 42
Kg de residus per habitant 314,37 323,77 308,70 332,21
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -41,09 -32,94 -47,31 -29,86
Kg de residus per habitant respecte al COR -59,09 -50,99 -77,88 -57,69

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 22.594 23.157 23.160 23.399
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 40 46 44 46
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19,75 20,62 20,90 21,00
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -3,56 4,74 5,28 4,65
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1,13 1,89 1,80 1,38

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 7.614 11.551
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 42
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,37
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 0,98
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,65

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 11.958 9.357 11656
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 39 34 80 48
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10,45 8,44 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 2,80 8,44 0,48
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -5,15 -2,82 -13,17 -9,90