Guardamar de la Safor

Transparencia / Datos en tu población / Guardamar de la Safor
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Guardamar de la Safor La Safor Vicente Jose Moncho Gregori
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
489 490 472 491
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 22,35€ 28,90€ 42,99€ 45,72€
Rànquing import de la taxa 93 93 92 92

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 248,58 239,32 259,10 263,51
Rànquing en la producció de residus per habitant 03 06 06 05
Kg de residus per habitant 508,34 488,41 548,94 536,68
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 85,14 63,03 105,09 88,42
Kg de residus per habitant respecte al COR 134,88 113,65 162,36 146,78

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 18.144 18.250 18.141 18.564
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 11 09 07 11
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 37,10 37,24 38,43 37,81
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 22,23 18,63 19,20 18,27
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 18,48 18,51 19,34 18,19

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 5.148 28.880 29.540
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  26 35 02 02
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 10,53 61,19 60,16
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,19 61,19 46,18
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 4,52 -2,75 50,92 48,14

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 24.000 78.400 79240
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 12 34 01 01
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 49,08 166,10 161
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 19,80 166,10 128,66
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 33,48 -2,82 144,49 141,02